23.2. Tradiční rockový Motoples v sále Modrých sklepů ve Znojmě-Novém Šaldorfu, CZ

7.4. Kirschau / Körsehalle – Moto-Cross EM, Germany